Акценти

Ние сме финансова институция, която осигурява достъп до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски
производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната.

 

Създаваме условия за успешно развитие на микро бизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на
микрофинансирането. Със своята дейност МФИ ДЖОБС допринася за създаването и запазването на работни места.

 

В стремежа си да достигне по-близо до своите клиенти, МФИ ДЖОБС развива дейността си чрез партньорските си
отношения с бизнес мрежа от посредници, които имат добро географско покритие и познават добре местната икономическа среда.

 

МФИ ДЖОБС е част от голямото семейство на Група на Българска банка за развитие.

 

Новини

 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити