Акценти

Билян Балев



Билян Балев е завършил УНСС през 1993 г. специалност „Финанси и Банково дело“. Притежава втора специалност „Икономическа журналистика“. Преминал е допълнителни курсове и специализации в известни компании за финансови услуги в Лондон и в Американ Експрес Банк, Ню Йорк. От 1991 г. до 1997 г. работи в българската банкова система - Пощенска банка, Частна земеделска инвестиционна банка и Юнионбанк на различни длъжности. От 1997 г. Билян Балев се занимава с консултантски бизнес основно в областта на сливанията и придобиванията. Основател и управляващ е на няколко успешни фирми, включително Capman Inc., в областта на оценка на бизнес рисковете, престурктуриране на задължения на компании, управленско консултиране, сливания и придобивания.През месец септември 2013 г. Билян Балев е избран за заместник председател на Управителния съвет на Българска банка за развитие и изпълнителен директор на Банката. Владее отлично английски и руски езици.
 
 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити