Акценти

Илия Кирчев

Илия Кирчев - Зам. председател на СД

Илия Кирчев е магистър по "Финанси" от Университета за национално и световно стопанство. Кариерата му започва през 1995 г. в Агробизнесбанк в Пловдив. От 1999 г. до 2003 г. е управител на клон Пловдив на Алианц Банк България. От 2003 до 2005 г. заема ръководни позиции в Ейч Ви Би Банк Биохим. От 2005 г. до 2010 г. последователно оглавява два от пловдивските клонове на Юробанк България, а през 2011 г. става регионален мениджър за корпоративни клиенти в банката. От 2012 до 2013 г. е управител на клон Пловдив на Първа инвестиционна банка. Понастоящем е асистент във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив.

 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити