Акценти

Костадин Мунев

Костадин Мунев е роден на 29 декември 1970 г. Притежава магистърска степен по финанси от Университета за национално и световно стопанство в София през 1996 г. През 2011 г. е избран за прокурист на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД и ръководител на отдел Кредитиране и лизинг на дружеството, от април 2013 г. е член на СД, а от април 2014 г. е избран за Изпълнителен дирекрор на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД. Работил е като главен счетоводител на български предприятия и сдружения с нестопанска цел. Притежава богат опит в сферата на микрофинансирането придобит като мениджър финансов лизинг по проект JOBS на Програма за развитие на ООН в периода 2003 – 2010 г. Участник в редица международни конференции по теми, свързани с микрофинансирането и съавтор на публикации: „Ръководство за микрокредитиране в Европа“, „От изключване към включване чрез микрофинансиране“, „Пазарно проучване на микрокредитирането за целите на Европейския Инвестиционен фонд – Международно проучване в Западна и Източна Европа: Доклад за България“. Владее английски и руски език.

 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити