Акценти

Лизинг

Кой може да кандидатства

* За стартиращи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидат-стване за финансов лизинг

 

Лизингови продукти

 

 

 

 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити