Акценти

Новини

Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) отпусна първия лизинг за земеделска земя за създаване на 125 дка био-орехова градина.

Зам.-изпълнителният директор на Микрофинансиращата институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) връчи една от наградите за най-успешни малки предприятия в конкурса на в. „24 часа“ „Големите малки“. 

Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС), дъщерно дружество на Българска банка за развитие, стартира лизингова схема за закупуване на земеделска земя. Новият продукт е предназначен за земеделски производители от цялата страна. Това обясниха на среща с журналисти днес изпълнителният директор на институцията Костадин Мунев и заместникът му Елен Георгиев.

Микрофинансираща институция ДЖОБС подпомага стартиращи предприятия без да влиза в капитала им. Дъщерното дружество на Българска банка за развитие отпуска финансиране до 25 000 евро на стартъп компании, като активно участва в изработването на бизнес плана и определянето на бъдещите парични потоци. 

Изпълнителният директор на МФИ ДЖОБС в интервю за в. "Стандарт"

Стартиращи фирми могат да получат до 25 000 евро от Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС). Цената на кредита може да се формира с фиксиран или с променлив лихвен процент.

 Микрофинансиращата институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) е отпуснала най-много кредити и финансови лизинги на предприятия от сектора „Селско, горско и рибно стопанство“ – 33% от портфейла на институцията. На второ място се нареждат фирмите с дейност в областта на преработващата промишленост (16%), а на трето – работещите в сектора „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети“ (15%). Финансиране от ДЖОБС са получили също микро фирми, занимаващи се с транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, строителство, културни дейности.

Микрофинансиращата институция ДЖОБС e част от Групата на Българска банка за развитие. През тази година рестартирахме дейността си и обновихме продуктите си така, че да отговарят максимално на нуждите на бизнеса. Основната ни цел е да предоставяме достъп до финансиране на микро и малки предприятия, в т.ч. и стартиращи предприемачи, като по този начин намаляваме тяхната „изключеност” от пазара на финансови услуги и им даваме възможност да развият своя бизнес и да изградят добра кредитна история.

Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) към Българска банка за развитие продължава с две години действието на гаранционна линия на стойност 2,6 млн. лева в полза на българските микро предприятия

 

Продукти

Лизинг

Кредити

Калкулатори

Лизинг

Кредити